Wydawanie żywności w OPS

ul. Centralna 93
44-323 Połomia

+48 32 475 29 41
psmszana@ak.net.pl

Strona główna

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie informuje, iż:

od dnia 19.08.2020r. w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej wydawana będzie pomoc żywnościowa. Prosi się zakwalifikowane osoby o przestrzeganie wyznaczonych przez pracowników dati godzin odbioru żywności.

W miarę możliwości prosi się o zaopatrzenie w jednorazowe rękawiczkii maski ochronne.

Pomoc finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019.