Zasiłek pielęgnacyjny

ul. Centralna 93
44-323 Połomia

+48 32 475 29 41
psmszana@ak.net.pl


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/gminamszana/ftp/OPS2a/templates/dd_engineer_99/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

- niepełnosprawnemu dziecku;

- osobie niepełnosprawnej w stopniu znacznym;

- osobie niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;

- osobie, która ukończyła 75 lat.

 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niezależnie od dochodu rodziny!

 

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi:

- 184,42 zł miesięcznie do 31.10.2019 r.

- 215,84 zł miesięcznie od 01.11.2019 r.

 

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

- osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,

- osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

- jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego albo dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wzór wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego można pobrać TUTAJ