Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że od 1 września 2015 roku nastąpi zmiana godzin dyżurów psychologa, którego usługi są skierowane do MIESZKAŃCÓW GMINY MSZANA, zagrożonych problemami społecznymi, przede wszystkim konfliktami i przemocą.

PSYCHOLOG przyjmuje:

w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
44-323 Połomia, ul. Centralna 93 - II piętro
Poniedziałek od 14.00 - 17.00

w siedzibie Urzędu Gminy
44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81 - pok. nr 11
Środa od 14.00 - 17.00

Kontakt: Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie
44-323 Połomia, ul. Centralna 93
tel. 32 47 200 42, kom. 783 570 750