Plan awaryjny - jak szukać pomocy, gdy doświadczamy przemocy domowej w trakcie epidemii

ul. Centralna 93
44-323 Połomia

+48 32 475 29 41
psmszana@ak.net.pl

Strona główna


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/gminamszana/ftp/OPS2a/templates/dd_engineer_99/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Biuro Rzecznika Prawo Obywatelskich przy współpracy z ekspertkami Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ opracowało nową publikację pn. „Osobisty plan awaryjny”. Dokument zawiera informacje o możliwościach uzyskania pomocy w czasie epidemii dla osób doznających przemocy domowej.

Więcej informacji na stronie: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/plan-awaryjny-przemoc-domowa-pomoc-w-epidemii.