Nowy okres zasiłkowy/ świadczeniowy 2020/2021

ul. Centralna 93
44-323 Połomia

+48 32 475 29 41
psmszana@ak.net.pl

Strona główna

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie przypomina mieszkańcom Gminy o możliwości składania wniosków o ustalenie prawa do:

  • Świadczenia Dobry Start (300+)
  • Zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
  • Świadczeń z funduszu alimentacyjnego

na kolejny okres zasiłkowy/świadczeniowy 2020/2021.

Wnioski można składać w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Połomi oraz w formie elektronicznej: wnioski na 300+ za pośrednictwem banków (bankowość elektroniczna), portalu ZUS-PUE, portalu informacyjno-usługowego Empatia a wnioski na zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego tylko przez Empatię.

Wnioski składa się w miejscu zamieszkania a nie zameldowania wnioskodawcy! Składając wniosek przez banki, należy wybrać: województwo: śląskie, miasto: Połomia, organ: OPS Mszana.

Druki wniosków dostępne są w siedzibie OPS oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl).

UWAGA! W tym roku nie trzeba składać wniosków na świadczenie 500+. Osoby, które złożyły wnioski w ubiegłym roku od 1 lipca 2019 r. mają przyznane świadczenia do 31 maja 2021 r. Natomiast rodzice i opiekunowie, którzy nie pobierają jeszcze świadczenia wychowawczego mogą w każdej chwili przystąpić do Programu Rodzinna 500+ składając odpowiedni wniosek do tutejszego Ośrodka.

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami i świadczenia z funduszu alimentacyjnego są uzależnione od kryterium dochodowego, które w przypadku zasiłku rodzinnego wynosi 674,00 zł na osobę lub 764,00 zł - jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, natomiast w przypadku świadczeń z funduszu alimentacyjnego kryterium dochodowe wynosi 900,00 zł na osobę.

Szczegółowe informacje dotyczące ustalania prawa do w/w świadczeń można uzyskać w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej.

Aby zachować ciągłość wypłat świadczeń, wnioski należy złożyć najpóźniej do dnia 31 sierpnia br., natomiast wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane w terminach późniejszych.

Aby otrzymać świadczenie Dobry Start (300+) należy złożyć wniosek najpóźniej do 30 listopada br.

Uwaga! W przypadku gdy wnioskodawca lub drugi z rodziców dzieci jest zatrudniony za granicą, należy o tym fakcie poinformować Ośrodek poprzez wypełnienie właściwej części wniosku, ponieważ w takiej sytuacji wniosek jest przekazywany do Wojewody Śląskiego.