Get Adobe Flash player

 

 

500plus

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje rządowy „Program dla rodzin wielodzietnych”, który daje możliwość ubiegania się rodzinom wielodzietnym o „Kartę Dużej Rodziny”.

Rządowy Program dla Rodzin Wielodzietnych


Cel programu

Celem programu jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych: promowanie modelu rodziny wielodzietnej, promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej, umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej oraz zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

Kto może otrzymać Kartę?

Beneficjentami programu mogą być członkowie rodziny wielodzietnej bez względu na jej dochód. Za członków rodziny wielodzietnej uznaje się rodzica (rodziców), oraz jego małżonka mających na utrzymanie co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej- do ukończenia 25 roku życia, zaś bez ograniczeń wiekowych- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności.
 Pod hasłem „rodzic” należy rozumieć także rodzica zastępczego (rodziców zastępczych) bądź osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka. Natomiast pod hasłem „dziecko” należy rozumieć również dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz pełnoletniego wychowanka rodzinnej pieczy zastępczej, pozostającego w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka.

Kto wyda Kartę?

Karta będzie wydawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie.


Druk wniosku o przyznanie Karty Dużej
Rodziny

 

Miejsce składania wniosków

Wnioski można składać od 16 czerwca br. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszanie, ul. Centralna 93, 44-323 Połomia w godz.:

poniedziałek:7:30 - 17:00

wtorek- czwartek: 7:30 - 15.30

piątek:7:30 – 14:00

Wymagane dokumenty

Do wniosku należy przedłożyć do wglądu oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

  1. w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
  2. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia- akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
  3. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  4. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
  5. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  6. w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Wykaz uprawnień przysługujących rodzinom wielodzietnym znajduje się na stronie 
http://rodzina.gov.pl.
w zakładce Duża rodzina
oraz na stronie
http://slaskiedlarodziny.pl
w zakładce „Ulgi i uprawnienia”

 

Dodatkowe informacje można uzyskać
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszanie
ul. Centralna 93
44-323 Połomia
tel. 32 472 00 42, tel. kom. 783 570 750
w godzinach:
poniedziałek: 7.30 - 17.00
wtorek- czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.00


<< Listopad 2019 >> 
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Telefony:
 

tel. 32 472 00 42,

tel. 32 475 29 41

tel. kom. 783 570 750

fax. 32 475 29 42

 Ośrodek Pomocy Społecznej
w Mszanie

 

44-323 Połomia,

ul. Centralna 93

 

Godziny pracy
 

Poniedziałek: 7.30-17.00

Wtorek – Czwartek: 7.30-15.30

Piątek: 7.30-14.00