Aktualności

ul. Centralna 93
44-323 Połomia

+48 32 475 29 41
psmszana@ak.net.pl

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie informuje, że w dn. 12 października br. (poniedziałek) odwołany zostaje dyżur psychologa w Ośrodku Pomocy Społecznej.
Czytaj więcej...

Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie organizuje cykliczne zajęcia z zakresu „Szkoły dla Rodziców”.

Zajęcia będą obejmować dziesięć cotygodniowych spotkań.

Celem zajęć jest:

  • - rozwijanie umiejętności wychowawczych;
  • - komunikacyjnych;
  • - rozwiązywania konfliktów przez rodzica.

Pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się w dniu 01.10.2019r. w siedzibie Ośrodka.

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32 455 60 32 do dnia 27.09.2019r.

Powyższa oferta jest nieodpłatna.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE

NA JESIENNO - ZIMOWE DNI dla SENIORA 60+

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie uprzejmie zawiadamia, że rusza z projektem „Kawiarenka dla Seniora”, który jest przeznaczony dla mieszkańców Gminy Mszana od 60 rok życia, gdzie za symboliczną „złotówkę” można kupić kawę lub herbatę.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie informuje, że od dnia 09 września br. (środa) przywrócone zostają stacjonarne, bezpłatne porady psychologa.

Z tej formy pomocy skorzystać będzie można w poniedziałki w godz. 14.30-17.30 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Połomi oraz w środy w godz. 14.30- 17.30 w Urzędzie Gminy w Mszanie po wcześniejszym zapisaniu się telefonicznym: 32 472 00 42 lub 783 570 750.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie przypomina mieszkańcom Gminy o możliwości składania wniosków o ustalenie prawa do:

  • Świadczenia Dobry Start (300+)
  • Zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
  • Świadczeń z funduszu alimentacyjnego

na kolejny okres zasiłkowy/świadczeniowy 2020/2021.

Wnioski można składać w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Połomi oraz w formie elektronicznej: wnioski na 300+ za pośrednictwem banków (bankowość elektroniczna), portalu ZUS-PUE, portalu informacyjno-usługowego Empatia a wnioski na zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego tylko przez Empatię.

Wnioski składa się w miejscu zamieszkania a nie zameldowania wnioskodawcy! Składając wniosek przez banki, należy wybrać: województwo: śląskie, miasto: Połomia, organ: OPS Mszana.

Druki wniosków dostępne są w siedzibie OPS oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl).

UWAGA! W tym roku nie trzeba składać wniosków na świadczenie 500+. Osoby, które złożyły wnioski w ubiegłym roku od 1 lipca 2019 r. mają przyznane świadczenia do 31 maja 2021 r. Natomiast rodzice i opiekunowie, którzy nie pobierają jeszcze świadczenia wychowawczego mogą w każdej chwili przystąpić do Programu Rodzinna 500+ składając odpowiedni wniosek do tutejszego Ośrodka.

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami i świadczenia z funduszu alimentacyjnego są uzależnione od kryterium dochodowego, które w przypadku zasiłku rodzinnego wynosi 674,00 zł na osobę lub 764,00 zł - jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, natomiast w przypadku świadczeń z funduszu alimentacyjnego kryterium dochodowe wynosi 900,00 zł na osobę.

Szczegółowe informacje dotyczące ustalania prawa do w/w świadczeń można uzyskać w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej.

Aby zachować ciągłość wypłat świadczeń, wnioski należy złożyć najpóźniej do dnia 31 sierpnia br., natomiast wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane w terminach późniejszych.

Aby otrzymać świadczenie Dobry Start (300+) należy złożyć wniosek najpóźniej do 30 listopada br.

Uwaga! W przypadku gdy wnioskodawca lub drugi z rodziców dzieci jest zatrudniony za granicą, należy o tym fakcie poinformować Ośrodek poprzez wypełnienie właściwej części wniosku, ponieważ w takiej sytuacji wniosek jest przekazywany do Wojewody Śląskiego.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie informuje, iż:

od dnia 19.08.2020r. w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej wydawana będzie pomoc żywnościowa. Prosi się zakwalifikowane osoby o przestrzeganie wyznaczonych przez pracowników dati godzin odbioru żywności.

W miarę możliwości prosi się o zaopatrzenie w jednorazowe rękawiczkii maski ochronne.

Pomoc finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019.

 

Czytaj więcej...

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie informuje mieszkanców, że w tym roku nie trzeba składać wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+.

Bieżący okres świadczeniowy trwa do 31 maja 2021 r. Osoby, które złożyły wnioski w ubiegłym roku od 1 lipca 2019 r. mają więc przyznane świadczenia do 31 maja 2021 r. Natomiast rodzice i opiekunowie, którzy nie pobierają jeszcze świadczenia wychowawczego mogą w każdej chwili przystąpić do Programu Rodzinna 500+ składając odpowiedni wniosek do tutejszego Ośrodka za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu EMPATIA, PUE ZUS lub osobiście w Ośrodku.

Wnioski o świadczenia 500+ na nowy okres świadczeniowy (od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.) będzie można składać: przez internet - od 1 lutego 2021 r. a drogą tradycyjną - od 1 kwietnia 2021 r.

 

Czytaj więcej...

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie informuje mieszkańców, że od 1 lipca br. rusza program DOBRY START (300+) na rok szkolny 2020/2021.

W okresie od 1 lipca do 31 lipca br. wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej (poprzez bankowość elektroniczną, portal EMPATIA lub platformę ZUS PUE), natomiast od 1 sierpnia br. wnioski będzie można składać również w formie papierowej.

Szczegółowe informacje dotyczące świadczenia Dobry Start znajdują się TUTAJ

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie informuje, iż:

od dnia 18 czerwca 2020r. w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej wydawana będzie pomoc żywnościowa. Prosi się zakwalifikowane osoby o przestrzeganie wyznaczonych przez pracowników dat i godzin odbioru żywności.

W miarę możliwości prosi się o zaopatrzenie w jednorazowe rękawiczkii maski ochronne.

Pomoc finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019.

Zapraszamy wszystkie zakwalifikowane osoby.