Get Adobe Flash player

500plus

Szczegóły TUTAJ

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie informuje, iż w dniu 6 marca 2017 r . w tutejszym Ośrodku wydawana będzie pomoc żywnościowa. Pomoc finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2016.

Połomia, dnia 17 luty 2017 roku

OPS.4350.2.2017.EFS

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie szkolenia o charakterze edukacyjnym PIERWSZA POMOC dla 8 uczestniczek projektu „Lepsze Jutro”. Szkolenie powinno obejmować 30 godzin zegarowych i składać się z części teoretycznej (6 godzin) i praktycznej (24 godziny).

Wykonanie powyższego zadania jest realizowane w ramach projektu pozakonkursowego pn, "Lepsze Jutro”, przeprowadzonego w partnerstwie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, dla Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.6. Programy Aktywnej Integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...

Połomia, dnia 17 luty 2017 roku

OPS.4350.1.2017.EFS

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie szkolenia o charakterze edukacyjnym OPIEKUN OSOB STARSZYCH dla 3 uczestniczek projektu „Lepsze Jutro”. Liczba godzin zegarowych minimum 150.

Wykonanie powyższego zadania jest realizowane w ramach projektu pozakonkursowego pn. "Lepsze Jutro”, przeprowadzonego w partnerstwie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, dla Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.6. Programy Aktywnej Integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...

Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim oferuje:

l  Zajęcia Szkoły dla Rodziców jako stały element oddziaływań prowadzonych przez PSOW,

l  Wznowienie spotkań Grupy Wsparcia dla Kobiet- spotkania odbywać się będą w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach 15.00 – 16.30,

l  Oddziaływania w ramach Programu korekcyjno- edukacyjnego,

l  NOWOŚĆ- Grupa Rozwoju Osobistego.

Czytaj więcej...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim informuje o przedłużeniu terminu naboru do projektu „Środowiskowy Interfejs Pomocowy” realizowanego przy wsparciu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020.

Czytaj więcej...

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

Czytaj więcej...

W dniu 1 stycznia br. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Ustawa ta wprowadza m.in. nowe jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Jednorazowe świadczenie przysługuje:

- matce,

- ojcu,

- opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka)

- opiekunowi prawnemu dziecka.

Świadczenie przysługuje w wysokości 4000 zł bez względu na dochód rodziny.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Do wniosku o w/w świadczenie należy załączyć dwa zaświadczenia:

1. zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii;

2. zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu (nie dotyczy osób będących opiekunami prawnymi lub opiekunami faktycznymi dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko).

Szczegółowe informacje TUTAJ http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/komunikaty-dotyczace-swiadczen-rodzinnych/informator--zasady-przyznawania-jednorazowego-swiadczenia-w-wysokosci-4-tys-zl/

Na terenie województwa śląskiego rozpoczęły się działania w ramach akcji „Bezpieczne Ferie 2017”, które potrwają od 13 stycznia do 27 lutego 2017 r.

Na potrzeby akcji Wojewoda Śląski uruchomił całodobową interwencyjną linię telefoniczną o nr 32 20 77 077, na którą można zgłaszać wszelkie informacje dotyczące zagrożeń i nieprawidłowości w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych. Na stronie internetowej został umieszczony baner promujący akcję „Bezpieczne ferie 2017”, z podstroną zawierającą informacje o koordynatorach akcji, miejscach kontroli autokarów przed wyjazdem na wypoczynek oraz zasadach bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku.

Więcej informacji:

http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzbizk/Bezpieczne_Ferie_2017.html

Ponadto, przypominamy, że należy przestrzec dzieci, aby nie wchodziły na zamarznięte rzeki, sadzawki, stawy i jeziora. Gwarancję bezpiecznej zabawy na łyżwach mamy jedynie na lodowiskach prowadzonych przez uprawniony do tego podmiot.

Czytaj więcej...


<< Kwiecień 2018 >> 
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
        1
  2  3  4  5  6  7  8
  9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Telefony:
 

tel. 32 472 00 42,

tel. 32 475 29 41

tel. kom. 783 570 750

fax. 32 475 29 42

 Ośrodek Pomocy Społecznej
w Mszanie

 

44-323 Połomia,

ul. Centralna 93

 

Godziny pracy
 

Poniedziałek: 7.30-17.00

Wtorek – Czwartek: 7.30-15.30

Piątek: 7.30-14.00