Strona główna

ul. Centralna 93
44-323 Połomia

+48 32 475 29 41
psmszana@ak.net.pl

Strona główna


Czytaj więcej...

W dniach 18 – 19 luty 2019r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszanie odbyło się szkolenie dla asystentów rodziny, w którym udział brali pracownicy tut. Ośrodka oraz wielu asystentów rodziny z okolicznych Ośrodków Pomocy Społecznej.

Podczas szkolenia asystenci rodziny podnosili swoje kwalifikacje w zakresie:

- pogłębiania wiedzy dotyczącej obowiązków asystenta rodziny wyznaczonych ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej

- omówienia wymagań z zakresu nadzoru i kontroli nad obowiązkami i zatrudnieniem asystentów rodziny 

- nabycia i doskonalenia umiejętności z zakresu komunikacji 

- prezentacji propozycji wzorów dokumentów na przykładzie dobrych praktyk, przydatnych w codziennej pracy asystenta m.in. dziennik pracy asystenta rodziny, karta czasu pracy, karta informacyjna dotycząca rodziny, ocena wstępna i okresowa sytuacji rodziny, zgoda na wspieranie rodziny przez asystenta, plan pracy z rodziną, zasady współpracy rodziny z asystentem rodziny, ocena zagrożeń rozwoju dziecka, 

-ćwiczeń praktycznych.

Szkolenie, które zorganizował Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie przeprowadzone zostało przez Panią Agnieszkę Macyk, prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Rodziny w Gliwicach.

 

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Z inicjatywy Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka 11 stycznia 2019 r. na terenie województwa śląskiego rozpoczną się działania w ramach akcji "Bezpieczne Ferie 2019", które potrwają do 25 lutego 2019 r.
W związku z podjętymi działaniami Wojewoda Śląski przekazał podległym służbom, inspekcjom i podmiotom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo zalecenia w zakresie przeprowadzenia na obszarze województwa śląskiego akcji „Bezpieczne Ferie 2019". Zwrócił się także do organów administracji samorządowej z prośbą o aktywne włączenie się w podjęte działania. Przypomniał, że podstawowym zadaniem służb, inspekcji, straży i innych organów administracji publicznej jest podjęcie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa osobom wypoczywającym i przemieszczającym się przez teren naszego województwa.
Służby i inspekcje działające na obszarze województwa śląskiego monitorować będą formy wypoczynku zorganizowanego, zarówno w miejscowościach wypoczynkowych, jak i w miejscach stałego zamieszkania dzieci i młodzieży.
Podejmowane działania połączone będą z wysiłkami m.in.: Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Grup: Jurajskiej i Beskidzkiej, Beskidzkiego i Śląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
W okresie ferii zimowych codziennie na stokach będzie można spotkać policyjne patrole narciarskie, które zapewnią bezpieczeństwo i porządek publiczny na stokach narciarskich i terenach przyległych, a także wesprą ratowników GOPR w udzielaniu pomocy i ratowaniu życia i zdrowia ofiar wypadków w górach. Wspólnie z Grupą Beskidzką GOPR zachęcamy do zainstalowania na swoich telefonach aplikacji ratunek dostępnej pod adresem www.ratunek.eu/

Więcej na temat, jak zadbać, aby wypoczynek był bezpieczny oraz jak uniknąć zimowych zagrożeń można przeczytać w poradnikach RCB: Bezpieczny wypoczynek zimą, Bezpieczeństwo na lodzie, Jak przygotować się do zimy oraz Podróż zimą samochodem.

Na potrzeby akcji Wojewoda Śląski uruchomił całodobową interwencyjną linię telefoniczną o numerze 32 20 77 077, na którą można zgłaszać wszelkie informacje dotyczące zagrożeń i nieprawidłowości w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych.

Całodobowa Linia Interwencyjna:

32 20 77 077

 

Na terenie województwa śląskiego rozpoczyna się akcja "Bezpieczne ferie 2019". Jej celem jest przede wszystkim zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpiecznego wypoczynku zimowego. Akcja potrwa do 24 lutego br.

Podczas "Bezpiecznych ferii 2019" pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. śląskiego będą przeprowadzali kontrole turnusów figurujących w elektronicznej bazie wypoczynku (http://wypoczynek.men.gov.pl) w trakcie ich trwania.

Zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne między innymi w ośrodkach wypoczynku.

Problemy związane z niewłaściwymi warunkami higieniczno-sanitarnymi w miejscu wypoczynku dzieci i młodzieży należy zgłaszać do właściwych terenowo powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, które sprawują nadzór nad warunkami wypoczynku w województwie śląskim.

Czytaj więcej...

Wydział Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie informuje, iż od 1 września 2018 r. na terenie powiatu zamojskiego funkcjonuje Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Łabuniach. 

Zadaniem jednostki jest całodobowe wsparcie i pobyt w szczególności: matkom z małoletnimi dziećmi, kobietom w ciąży, a także ojcom z małoletnimi dziećmi i innym osobom sprawującym opiekę nad dziećmi, które znalazły się w sytuacji kryzysowej.

Dzięki temu stwarzane są warunki umożliwiające powrót do rodziny i społeczności, zapewniana jest pomoc w uzyskaniu samodzielnego mieszkania oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie informuje, że zadanie dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych i wychowawczych realizuje Oddział ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. 

Obsługa klientów:

Kontakt osobisty w sprawach dotyczących koordynacji świadczeń jest możliwy w pokoju 4.06 ul. Powstańców 41a w Katowicach w dniach:

- Poniedziałek, Czwartek, Piątek w godzinach od 8.00 do 14.30

Obsługa telefoniczna odbywa się w dniach:

- Poniedziałek, Czwartek, Piątek w godzinach od 8.00 do 10.00 pod numerami telefonów:

32 606 3351, 32 606 3352,

32 606 3354, 32 6063355,

32 606 3357, 32 606 3358,

33 606 3359, 30 606 3361,

32 606 3362, 30 606 3363.

Adres do korespondencji: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Rodziny i Polityki Społecznej ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice.

Adresy e-mail do kontaktu:

- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie-Świetlica Środowiskowa w Połomi, realizowała projekt pod nazwą „Dodaj mi skrzydeł”.

Środki zostały pozyskane z dotacji pochodzącej ze środków województwa śląskiego w ramach konkursu pod nazwą "Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2018 roku".