Strona główna

ul. Centralna 93
44-323 Połomia

+48 32 475 29 41
psmszana@ak.net.pl

Strona główna

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w MSZANIEMając na względzie podstawowe kryteria wykonywania zadań powierzonych pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie oraz dostrzegając konieczność ich pełnej realizacji w praktyce ustanawia się Kodeks Etyki pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie.
Celem niniejszego kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowań pracowników Ośrodka związanych z pełnieniem przez nich obowiązków oraz poinformowanie obywateli o standardach zachowań, jakich mają prawo oczekiwać od pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie.


Zasadami wyznaczającymi właściwą postawę osób zatrudnionych w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Mszanie są:

Osoby, a także rodziny, wobec których stosowana jest przemoc, mogą uzyskać wszechstronną, bezpłatną pomoc w placówce Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wałowej 30.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, iż do dnia 15 Listopada 2012r. istnieje możliwość złożenia wniosku w sprawie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2012/2013 w klasach:

Czytaj więcej...Możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawno - obywatelskiej w siedzibie Urzędu Gminy Mszana w zakresie: ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, zagadnień podatkowych, działalności gospodarczej, prawa rodzinnego, uprawnień emerytalno-rentowych, spraw mieszkaniowych oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Po raz kolejny ruszyła organizowana przez tutejszy Ośrodek akcja „Ciuszek w Połomi”. Czystą i wyprasowaną odzież można przynosić oraz bezpłatnie odbierać w następujące dni:

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie informuje, że od dnia 1 października 2012 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r., poz 823) zmienia się wysokość kryteriów dochodowych uprawniających do ubiegania się o świadczenia pieniężne z pomocy społecznej

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie informuje mieszkańców, że od 1 września br. można składać wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2012/2013. Okres zasiłkowy trwa od listopada do października przyszłego roku.