Strona główna

ul. Centralna 93
44-323 Połomia

+48 32 475 29 41
psmszana@ak.net.pl

Strona główna

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie informuje, że od 1 sierpnia br. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ oraz świadczenia Dobry Start 300+ można składać również w formie papierowej w siedzibie Ośrodka w Połomi ul. Centralna 93 a także w Urzędzie Gminy Mszana w czasie dyżuru pracownika OPS w poniedziałki w godzinach od 12.00 do 17.00 i w piątki od 10.00 do 14.00.

Jednocześnie informujemy, że od 1 sierpnia br. można składać również wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy.

Wzory wniosków do pobrania TUTAJ

23 lipca br. Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Mszanie zorganizował dla dzieci i młodzieży oraz ich najbliższych i opiekunów Festyn „Baw się i śmiej”. Impreza po raz pierwszy odbyła się na obiekcie rekreacyjnym w Połomi.

 

RELACJA I ZDJĘCIA Z FESTYNU

                                                                                             

Urząd Gminy w Mszanie informuje, iż od 19 sierpnia 2019 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Termin składania wniosków - do 15 września 2019 r. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota 528 zł i ustalana na zasadach określonych w Ustawie o pomocy społecznej.

Wniosek do pobrania w Urzędzie Gminy w Mszanie, w sekretariatach szkół lub na stronie internetowej: www.mszana.ug.gov.pl


Czytaj więcej...
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

2014-2020

PODPROGRAM 2018

EFEKTY
 
1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie z terenu województwa śląskiego przy współpracy  Bankiem Żywności w Chorzowie realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  wrzesień 2018 – czerwiec 2019.

2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
• warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
• skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
• mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
• mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
• cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
• tłuszcze (olej rzepakowy),
• dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).

2. Pomoc żywnościowa trafiła do 220 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa śląskiego
 
3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
• 10.835,00 ton żywności;
• 2420 paczek żywnościowych;
• 0,00 posiłków;

4. W ramach Podprogramu 2018 dla 220 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono  4 warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:
• Ekonomiczne - 1 spotkań dla  25 uczestników
• Żywieniowe – 1 spotkań dla 25 uczestników
• Kulinarne - 1 spotkań dla 25 uczestników
• Niemarnowanie żywności - 1 spotkań dla 25 uczestników

Czytaj więcej...

od 01 lipca 2019r.

WARTO ZŁOŻYĆ WNIOSKI ELEKRONICZNIE

500+     Dobry Start (300+)  

wnioski w formie elektronicznej za pośrednictwem:

  1. banków (bankowość elektroniczna),
  2. portalu ZUS-PUE,
  3. portalu informacyjno-usługowego Empatia.

WNIOSKI: DOSTĘPNE DLA KAŻDEGO, ŁATWE DO WYPEŁNIENIA, DAJĄCE MOZLIWOŚĆ SZYBKIEGO ZAŁATWIENIA SPRAWY.

Wnioski składa się w miejscu zamieszkania a nie zameldowania wnioskodawcy. Składając wniosek przez banki, należy wybrać: województwo: śląskie, miasto: Połomia, organ: OPS Mszana.

ZACHĘCAMY do składania WNIOSKÓW ELEKTRONICZNIE!

Aktualnie trwa nabór Uczestników i Uczestniczek do projektu „Nowa droga do zatrudnienia 60 osób biernych zawodowo – aktywizacja zawodowa osób w wieku 50+ oraz osób niepełnosprawnych w wieku 30+ z województwa śląskiego” realizowanego przez Kontraktor Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniu 23 maja 2019r. odbyła się wycieczka dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin mieszkańców Gminy Mszana. Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu DziałajMY – Aktywizacja, Integracja oraz Wsparcie Osób z Niepełnosprawnością – Mieszkańców Gminy Mszana. Uczestnicy wycieczki integrowali się w Hotelu Gołębiewski w Wiśle grając w kręgle, następnie spacerowali po Równicy i mieli możliwość kosztowania lokalnych przysmaków. Wyjazd wywołał wiele radości wśród uczestników i niewątpliwie pozostanie w ich pamięci na długo.

Dziękujemy bardzo serdecznie sklepowi „Lewiatan” w Mszanie, który ufundował dla wszystkich uczestników napoje i kołaczyki.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...