Strona główna

ul. Centralna 93
44-323 Połomia

+48 32 475 29 41
psmszana@ak.net.pl

Strona główna

Zapraszamy do zapoznania się z programem ferii zimowych, które odbywają się w Świetlicy Środowiskowej w Połomi

Szczegóły TUTAJ

Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci młodzieży podczas ferii zimowych wyznaczonych dla województwa śląskiego na okres od 13-26 stycznia 2020 r. zostały opracowane Zalecenia dotyczące ich realizacji na terenie województwa śląskiego pn.: „Bezpieczne ferie 2020”. Zalecenia te są dostępne na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach:

http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego/bezpieczne-ferie

Celem akcji jest zintegrowanie działań różnych podmiotów tak, by podnieść poziom bezpieczeństwa wypoczynku zimowego w zakresie dojazdu do miejsc wypoczynku i powrotu, bezpiecznego wypoczynku w miejscowościach turystycznych jak i w miejscu zamieszkania oraz podnoszenia poziomu świadomości dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznych zachowań, w tym związanych ze specyfiką wypoczynku zimowego.

W dniu 20 grudnia 2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie zorganizował spotkanie opłatkowe dla osób samotnych i osób z niepełnosprawnością wraz
z opiekunami. Było ono zaczątkiem dobra i wzajemnej miłości, które wprowadziło uczestników spotkania w klimat Świąt Bożego Narodzenia.
Ten wyjątkowy wieczór rozpoczęła Pani Mirela Ledwoń- Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, która powitała wszystkich przybyłych gości. Życzenia świąteczne złożyli również Wójt Gminy Mszana Pan Mirosław Szymanek, Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Liśnikowski  oraz Wiceprezes Fundacji JSW Pan Jerzy Majchrzak.
Uczniowie z Zespołu Szkół w Gogołowej uświetnili wieczór występami artystycznymi. Odczytano fragment Ewangelii Świętego Łukasza, a ksiądz proboszcz Marceli Rabstein pobłogosławił wieczerzę wigilijną, a potem wszyscy dzielili się opłatkiem.
Świąteczną atmosferę podkreślił występ zespołu Adagio i wspólne kolędowanie uczestników spotkania.
Na zakończenie osoby samotne i z niepełnosprawnością otrzymały prezenty.
 
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ten wigilijny wieczór był tak wyjątkowy.
Dziękujemy:
 

    W czwartek 12 grudnia 2019 r. odbyło się „Spotkanie przy choince” w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Działania świąteczne skierowane do grup z problemami społecznymi w gminie Mszana”. Głównym celem spotkania była integracja społeczna oraz wzmocnienie więzi rodzinnych i społecznych. W uroczystości wzięli udział mali mieszkańcy gminy Mszana wraz ze swoimi rodzicami i opiekunami. W spotkaniu uczestniczyli również Zastępca Wójta Gminy Mszana Błażej Tatarczyk oraz pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie, którzy z ogromnym zaangażowaniem przygotowali to wydarzenie.

   

PAMIĘTAJ O INNYCH W OKRESIE ZIMOWYM!

Sezon zimowy jest szczególnie trudnym okresem dla osób starszych, ubogich i bezdomnych.

APELUJEMY !

o zgłaszanie wszelkich niepokojących sytuacji, które wskazują na zagrożenie życia i zdrowia tych osób, na Policję pod numerem telefonu 997 lub 112 bądź do tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej pod numer 32 472 00 42.

Ponadto informujemy, że w wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach jest dostępna bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych pod numerem telefonu:

987

Jednocześnie wskazujemy, że w najbliższej okolicy funkcjonuje:

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn
44 – 300 Wodzisław Śląski,
ul. Marklowicka 17
tel.: 32 455 34 91

oraz

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne
- Oddział Terenowy w Rybniku-Niewiadomiu
dla bezdomnych mężczyzn i kobiet
44 – 273 Rybnik
ul. Sportowa 136/1
tel.: 32 425 92 34

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie informuje, iż w Wigilię, tj. wtorek 24 grudnia 2019r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie będzie nieczynny.

z poważaniem

Mirela Ledwoń

Czytaj więcej...

 

Miłość do drugiego człowieka to niezwykły dar, który wyraża się w różny sposób poprzez życzliwość, szacunek, uprzejmość, konsekwencję, wzajemną pomoc, szczery uśmiech i miłe słowo. Za tę otwartość na drugiego człowieka dziękuję wspaniałej Załodze Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie, która z dobrocią i na czas realizuje pomoc i świadczenia. Dziękuję moim pracownikom socjalnym, którzy 21 listopada obchodzą swoje święto: Dzień Pracownika Socjalnego i Życzliwości. Wspierają oni każdego człowieka, który tej pomocy potrzebuje.

 
Ta praca to misja wykonywana przez profesjonalistów, to niesienie pomocy ludziom potrzebującym, poprzez dodanie im otuchy, sił do działania, wsparcia, pomocy w odnalezieniu się w trudnej sytuacji. To służba społeczna, która prowadzi do poprawy jakości życia wielu ludzi, daje im poczucie bezpieczeństwa oraz wiary w lepsze jutro.
 
Dla wszystkich zaangażowanych na rzecz drugiego człowieka, niosących radość i pomoc, składam serdeczne życzenia zdrowia, miłości i satysfakcji z realizowanej służby.
 
Z wyrazami szacunku
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie
mgr Mirela Ledwoń