Get Adobe Flash player

500plus

Akcja Czysty Anioek 2016Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie pod patronatem Stowarzyszenie „Piękne Anioły” organizuje zbiórkę środków czystości (proszków, mydła, szamponów,

Czytaj więcej...

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w najbliższy wtorek tj. 12 kwietnia br. w godzinach od 8.30 do 15.30 czynny będzie punkt OPS przy Urzędzie Gminy Mszana, gdzie będzie można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie informuje, iż w dniu 1 kwietnia 2016r. w tutejszym Ośrodku wydawana będzie pomoc żywnościowa dla rodzin z dziećmi. Pomoc finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2015.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie informuje, iż wnioski na świadczenia wychowawcze będą przyjmowane od 1 kwietnia 2016 r.

Można je będzie składać:

1. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie tj. Połomia, ul. Centralna 93, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka
2. w punkcie Ośrodka przy Urzędzie Gminy Mszana, w poniedziałki od godz. 12.00 do 17.00 i w piątki od godz. 10.00 do 14.00.

Do wniosku należy przygotować:
1. Dowód tożsamości Wnioskodawcy,
2. PESEL – członków rodziny,
3. Nr konta, na które będą przelewane świadczenia wychowawcze.


Osoby składające wnioski na pierwsze dziecko dodatkowo będą zobowiązane do złożenia Oświadczeń lub Zaświadczeń o sytuacji dochodowej rodziny w zależności od indywidualnej sytuacji.

Druki wniosków dostępne są w w/w punktach oraz na stronie internetowej Ośrodka Pomocy w zakładce Druki do pobrania

 

Przykład wypełnienia wniosku dla osoby ubiegającej się o świadczenie na drugie i kolejne dziecko WNIOSEK 

Wnioski i wystąpienia samorządów powiatowych dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu przyjmowane będą w terminie od 7 marca do 11 kwietnia 2016 roku.

Czytaj więcej...

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie w związku z tym, iż tutejszy Ośrodek będzie realizował zadanie zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, przekazuje najważniejsze informacje.

Czytaj więcej...

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie informuje, iż istnieje możliwość uzyskania pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 (PO PŻ).

Pomoc w ramach PO PŻ jest kierowana do osób, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku. Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby lub rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i:

1. spełniające przynajmniej jedno z kryteriów określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (ubóstwo; sieroctwo; bezdomność; bezrobocie; niepełnosprawność; długotrwała lub ciężka choroba; przemoc w rodzinie; potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej)

2. których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawnionego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie. Tak określony wymóg ma na celu wsparcie osób i rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, w sposób trwały, intensywny i systematyczny.

W związku z powyższym Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie wszystkie zainteresowane osoby, które chciałyby taką pomoc otrzymać, bądź znają osoby lub rodziny, które mogłyby skorzystać z tej formy pomocy proszone są o kontakt z

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mszanie,
ul. Centralna 93, 44-323 Połomia;
tel. 32 472 00 42; tel. kom. 783 570 750

Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie

mgr Mirela Ledwoń


Dyżury pracowników

OPS

w Urzędzie Gminy

 

Pracownik świadczeń rodzinnych

poniedziałek od 14.00 do 17.00,

 

Pracownik socjalny

piątek od 10.00 do 14.00

<< Maj 2016 >> 
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
        1
  2  3  4  5  6  7  8
  9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Telefony:
 

tel. 32 472 00 42,

tel. 32 475 29 41

tel. kom. 783 570 750

fax. 32 475 29 42

 Ośrodek Pomocy Społecznej
w Mszanie

 

44-323 Połomia,

ul. Centralna 93

 

Godziny pracy
 

Poniedziałek: 7.30-17.00

Wtorek – Czwartek: 7.30-15.30

Piątek: 7.30-14.00