Strona główna

ul. Centralna 93
44-323 Połomia

+48 32 475 29 41
psmszana@ak.net.pl

Strona główna

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie informuje mieszkańców, że od 1 lipca br. rusza program DOBRY START (300+) na rok szkolny 2020/2021. W okresie od 1 lipca do 31 lipca br. wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej (poprzez bankowość elektroniczną, portal EMPATIA lub platformę ZUS PUE), natomiast od 1 sierpnia br. wnioski będzie można składać również w formie papierowej.

Szczegółowe informacje dotyczące świadczenia Dobry Start znajdują się TUTAJ

Jednocześnie informujemy, że w tym roku nie trzeba składać wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+. Bieżący okres świadczeniowy trwa do 31 maja 2021 r. Osoby, które złożyły wnioski w ubiegłym roku od 1 lipca 2019 r. mają więc przyznane świadczenia do 31 maja 2021 r. Natomiast rodzice i opiekunowie, którzy nie pobierają jeszcze świadczenia wychowawczego mogą w każdej chwili przystąpić do Programu Rodzinna 500+ składając odpowiedni wniosek do tutejszego Ośrodka za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu EMPATIA, PUE ZUS lub osobiście w Ośrodku.

Wnioski o świadczenia 500+ na nowy okres świadczeniowy (od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.) będzie można składać: przez internet - od 1 lutego 2021 r. a drogą tradycyjną - od 1 kwietnia 2021 r.

 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie informuje, iż:

od dnia 18 czerwca 2020r. w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej wydawana będzie pomoc żywnościowa. Prosi się zakwalifikowane osoby o przestrzeganie wyznaczonych przez pracowników dat i godzin odbioru żywności.

W miarę możliwości prosi się o zaopatrzenie w jednorazowe rękawiczkii maski ochronne.

Pomoc finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019.

Zapraszamy wszystkie zakwalifikowane osoby. 

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim przystąpiło do kolejnej edycji programu pod nazwą „Opieka wytchnieniowa” realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Adresatami programu są dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia
w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki. Dzięki programowi opiekunowie będą mogli liczyć na przyznanie kilkunastu dni wypoczynku, a także
na możliwość skorzystania z usług specjalistycznych w tym psychologicznych.

Program jest realizowany w trzech formach:

-  świadczenie usług opiekuńczych w formie pobytu dziennego - może być realizowane

   tylko przez gminę,

-  świadczenie całodobowych usług opiekuńczych - może być realizowane tylko przez gminę,

- świadczenie  usług specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki - może być realizowany tylko przez powiat.

Powiat Wodzisławski przystąpił do realizacji trzeciej formy programu i na ten cel otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 22.624,00 zł.

Wytyczne w zakresie realizacji programu zamieszczone są w pliku poniżej.

- wytyczne w zakresie realizacji programu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim w ramach programu świadczyć będzie członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub innym orzeczeniem równoważnym, usługi specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji, dietetyki.  

Nabór wniosków  do programu  „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020”
prowadzony jest od 8 czerwca 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku


Kompletne wnioski można składać w siedzibie PCPR w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wałowa 30, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30 lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. (32) 455 14 30  wew. 38.

Wnioski oraz wytyczne do programu są udostępnione na stronie PCPR w Wodzisławiu Śl.

Biuro Rzecznika Prawo Obywatelskich przy współpracy z ekspertkami Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ opracowało nową publikację pn. „Osobisty plan awaryjny”. Dokument zawiera informacje o możliwościach uzyskania pomocy w czasie epidemii dla osób doznających przemocy domowej.

Więcej informacji na stronie: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/plan-awaryjny-przemoc-domowa-pomoc-w-epidemii.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnej aplikacji mobilnej wspierającej ofiary przemocy - "Twój parasol" https://twojparasol.com/

Aplikacja ta stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Umożliwia m.in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie informuje, iż zgodnie z Poleceniem Wojewody Śląskiego nr 60/2020 z dnia 09 kwietnia 2020 roku, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w terminie od dnia 11 kwietnia 2020 r. do dnia 24 kwietnia 2020 r., czasowo zawiesza się działalność placówki wsparcia dziennego – Świetlicy Środowiskowej w Połomi.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie informuje, że od dnia 6 kwietnia 2020 r. w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej wydawana będzie pomoc żywnościowa.

Prosi się zakwalifikowane do programu osoby o przestrzeganie wyznaczonych przez pracowników dat i godzin odbioru żywności.

W miarę możliwości prosi się o zaopatrzenie się w jednorazowe rękawiczki i maski ochronne.

Pomoc finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019.