Strona główna

ul. Centralna 93
44-323 Połomia

+48 32 475 29 41
psmszana@ak.net.pl

Strona główna

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie informuje, że od dnia 10 maja 2021 r. w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej wydawana będzie pomoc żywnościowa.

Prosi się zakwalifikowane osoby do podprogramu POPŻ 2020 o przestrzeganie wyznaczonych przez pracowników dat i godzin odbioru żywności.

W miarę możliwości prosi się o zaopatrzenie się w jednorazowe rękawiczki i maski ochronne.

Pomoc finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019.

Na terenie gminy Mszana zostały w każdym sołectwie zabudowane metalowe pojemniki w kształcie serca na plastikowe nakrętki jako materiał wtórny, wykorzystywany w akcjach o charakterze charytatywnym. 

Obecnie zbieramy nakrętki dla Wiktorii Kulczyńskiej, mieszkanki Mszany. 17-latka od urodzenia choruje na wodogłowie z porażeniem mózgowym. Jest wychowywana przez matkę Anetę, ma młodszą siostrę Oliwię (lat 16).
Wiktoria wymaga stałej opieki i rehabilitacji. W ciągu tygodnia jest dowożona na zajęcia rehabilitacyjne, logopedyczne i inne do Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacyjnego i Terapii Dzieci i Młodzieży (WORiT) specjalistycznym samochodem organizowany przez gminę.
Natomiast pani Aneta, chcąc zabrać córkę w podróż lub przejazd samochodem musi układać ją w niezbyt komfortowej pozycji, co wpływa na to, że dziewczynka niechętnie podróżuje z rodziną. Niezbędny jest zakup specjalistycznego obrotowego fotelika do samochodu dla Wiktorii, który usprawni i poprawi komfort jazdy dla dziewczynki. Średni koszt takiego fotela to ok. 8 tys. zł.

Dzięki wspólnym siłom gminnej społeczności możemy pomóc tej rodzinie poprzez zbieranie nakrętek na szczytny cel - SPECJALISTYCZNY OBROTOWY FOTELIK DO SAMOCHODU dla WIKTORII. 

Zachęcamy również inne osoby z terenu gminy Mszana, które potrzebują nakrętki, do kontaktu z OPS w Mszanie.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny: Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie -  32 472 00 42  lub  783 570 750.

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach przekazał z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych maseczki medyczne dla mieszkańców Gminy Mszana. Każdy zainteresowany mieszkaniec gminy począwszy od 5 roku życia może otrzymać 1 maseczkę.

Maseczki można odbierać od 23 kwietnia 2021 r. w następujących lokalizacjach:

  • Mszana: w Urzędzie Gminy (w godzinach urzędowania);
  • Połomia: w Ośrodku Pomocy Społecznej (w godzinach urzędowania);
  • Gogołowa: w Gminnej Bibliotece Publicznej, Filia nr 2, ul. Wiejska 89 w godzinach od 8.00 do 15.00 (poniedziałki, wtorki, środy, piątki) i od 10.00 do 17.00 (w czwartki).

Informujemy, że istnieje możliwość odbioru maseczek przez 1 dorosłą osobę dla wszystkich mieszkających z nią domowników.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej  wydłużył termin  realizacji programu „Wspieraj Seniora” do dnia 31 grudnia 2021 roku, nie dłużej jednak niż do dnia odwołania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu spidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19.Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej  wydłużył termin  realizacji programu „Wspieraj Seniora” do dnia 31 grudnia 2021 roku, nie dłużej jednak niż do dnia odwołania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu spidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19.

Więcej informacji nt. programu

http://ops.mszana.ug.gov.pl/program-wspieraj-seniora-202

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie informuje, że Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2016-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej...Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim  rozpoczął kwalifikację do udziału w bezpłatnym programie korekcyjno - edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 455 60 32, 692488732 lub bezpośrednio w siedzibie PSOW w Wodzisławiu Śl., ul. Wałowa 30.

 

Czytaj więcej...

Projekt „Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością” – SKORZYSTAJ JUŻ DZIŚ ZAPRASZAMY

Fundacja Znajdź Pomoc prowadzi rekrutację do projektu "Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością" w ramach programu „Absolwent” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zaczniemy od cyklu spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym, którzy wyznaczą dalszą ścieżkę udziału w projekcie w zależności od Twoich predyspozycji: zdobycie uprawnień zawodowych, ukończenie kursów i szkoleń specjalizacyjnych lub odbycie trzymiesięcznego stażu zawodowego. Przewidziane są również warsztaty przygotowujące do wejścia na rynek pracy, wsparcie pośrednika pracy i coacha.

 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie informuje mieszkańców, że od 1 kwietnia br. wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) na nowy okres świadczeniowy można składać również w wersji tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Ośrodka w Połomi.

Aby zachować ciągłość wypłat świadczeń wnioski należy złożyć do 30 kwietnia br.

Jednocześnie z uwagi na panującą sytuację epidemiczną zachęcamy mieszkańców aby składać wnioski drogą elektroniczną.

Wszelkich informacji udziela Dział Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie tel. 32 472 00 42 lub 783 570 750.