Strona główna

ul. Centralna 93
44-323 Połomia

+48 32 475 29 41
psmszana@ak.net.pl

Strona główna

Czytaj więcej...

Dzień Pracownika Socjalnego, obchodzony 21 listopada, to zarazem święto Wszystkich Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie.

Każdemu Podopiecznemu, Wnioskodawcy zawsze zostanie udzielone w tutejszym Ośrodku należyte wsparcie z poszanowaniem Jego godności.

Pracownicy socjalni tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej powołani są do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, zarówno biednemu, jak i bogatemu, znajdującemu się w trudnych sytuacjach życiowych. Nasi pracownicy to niezwykli ludzie, którzy poprzez swój profesjonalizm, uczciwość i wrażliwość na ludzkie problemy w sposób odpowiedzialny wykonują swoją misję.

Każdy pracownik naszego Ośrodka jest jego częścią, jest wyjątkowy. Są to: pracownicy socjalni, asystent rodziny, księgowe, inspektorzy, wychowawca świetlicy środowiskowej, psycholog, prawnik, informatyk i inni. To ludzie tworzący zespół, który poprzez zintegrowane działania pomaga kompleksowo drugiemu człowiekowi, bo człowiek jest najważniejszy.

W tym szczególnym dniu składam wszystkim pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej i osobom zaangażowanym w działalność społeczną podziękowania za Waszą pracę, dobroć, zrozumienie, empatię i wsparcie okazywane drugiemu człowiekowi.

Życzę Wam, abyście byli obsypywani dobrem, miłością za okazywane gesty bezinteresownej pomocy, a codzienna praca przynosiła Wam radość oraz przekonanie, że nasze wysiłki ułatwiają życie potrzebującym.

z wyrazami szacunku
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie
Mirela Ledwoń

Czytaj więcej...Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie i Świetlica Środowiskowa w Połomi wspierają kampanię społeczno-edukacyjną Porozumienie Jastrzębskie Lubię To! - Projekt Fundacji JSW pn. „Obchody 40-lecia Porozumienia Jastrzębskiego – Śląski ślad w 100-leciu Niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej”.

Jastrzębska Spółka Węglowa oraz Fundacja JSW organizują wyjątkowe obchody Święta Niepodległości, które w tym roku przypadają w 40. rocznicę Porozumień Jastrzębskich. Święto 11 listopada to idealna okazja do upamiętnienia wszystkich bezimiennych bohaterów Sierpnia 80, którzy z odwagą walczyli o wolność i godne życie Polaków.

Górnicy z jastrzębskich kopalń 40 lat temu wywalczyli Porozumienie Jastrzębskie. Było to wydarzenie, które zmieniło życie obywateli całego kraju, bo pozwoliło na marsz do wolnej i niepodległej Ojczyzny.

 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie informuje, iż w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w terminie od dnia 4 listopada 2020 r. do odwołania,  zawiesza się działalność Świetlicy Środowiskowej w Połomi w formie stacjonarnej.

Kochana rodzino, drogi sąsiedzie, proszę Cię zadzwoń do swoich najbliższych lub sąsiada, który mieszka sam i zapytaj czy czegoś jemu nie brakuje czy u niego wszystko jest w porządku.
Jeżeli posiadasz informacje, że ktoś jest sam nie widać go dłuższy czas, nie wychodzi z domu, a Ty obawiasz się o jego jak i swoje zdrowie, to zadzwoń do Ośrodka Pomocy Społecznej tel. 32 4720042, 783 570 750 lub na Policję tel. 32 4537200 w celu rozeznania sytuacji.

Gmina Mszana – Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie przystąpiła do Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2020, który jest adresowany dla osób wieku 70 lat i więcej, pozostających w domu w związku z zagrożeniem COVID-19 i brakiem możliwości uzyskania pomocy ze strony rodziny, sąsiadów i innych.

Seniorze! Zostań w domu. Nie lekceważ zagrożenia. Twoje zdrowie jest najważniejsze! Skorzystaj z infolinii 22 505 11 11. To infolinia, która skieruje Twoje potrzeby do Ośrodka Pomocy Społecznej Mszanie, pracownik Ośrodka będzie z Tobą w kontakcie i ustali, kto i w jakiej formie będzie mógł Ci pomóc.

Jak skorzystać z pomocy udzielanej w ramach programu Wspieraj Seniora na rok 2020

PYTANIA I ODPOWIEDZI DLA SENIORA

1. Na czym polega program?

Program ma na celu dostarczenie niezbędnych produktów do Twojego domu. Mogą to być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Możesz również poprosić o pomoc np. w sprawach urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga Twoich upoważnień lub udostępnienia danych wrażliwych), itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym (np. nie możesz poprosić o usługę sprzątnięcia mieszkania).

2. Jak długo realizowany jest program?

Program jest realizowany od 20 października  do 31 grudnia 2020 r.

3. Kto realizuje program w Twojej gminie?

Za realizację programu odpowiada Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie

4. Kto może skorzystać z programu?

Program jest dla osób 70 lat i więcej, które zdecydowały się na pozostanie w domu, dla własnego bezpieczeństwa w czasie pandemii. W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena takiej stanu sytuacji i decyzja o udzieleniu wsparcia należy do od decyzji ośrodka pomocy społecznej. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.

Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych.

5. Czy płacę za zakupy i usługi?

Koszty zakupów pokrywa senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu z Tobą. Pomoc w postaci usług czy też w sprawach urzędowych, są nieodpłatne.

6. W jaki sposób zgłosić swoje potrzeby?

KROK 1

Zadzwoń na infolinię 22 505 11 11

Zgłoś podczas rozmowy, że zdecydowałeś się zostać w domu. Zapisz datę i godzinę kiedy dzwoniłeś.

Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00-21:00

Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje Twoją prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system  Centralnej Aplikacji Statystycznej

KROK 2

Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się z Tobą telefonicznie. W celu weryfikacji podaje datę i godzinę, kiedy dzwoniłeś na infolinię. Następnie zweryfikuje zgłoszenie i ustali w jaki sposób można Ci pomóc. Poda imię i nazwisko osoby, która do Ciebie przyjdzie oraz datę.

Podczas rozmowy telefonicznej, pamiętaj o zapisaniu numeru do ośrodka pomocy społecznej oraz danych osoby, która do Ciebie przyjdzie.

W razie wątpliwości, zadzwoń do Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie (32 47 200 42)

KROK 3

Przychodzi do Ciebie osoba, którą OPS wyznaczył do pomocy. W celu weryfikacji poda imię i nazwisko. W przypadku pomocy w formie zrobienia zakupów senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie Ośrodek Pomocy Społecznej, podczas pierwszego kontaktu z Tobą.

Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

KROK 4

Odbierasz zakupy od osoby, która Ci pomaga z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

PAMIĘTAJ! Płacisz tylko za rzeczywisty koszt zakupów. Pozostałe usługi są nieodpłatne!

7. Kto do mnie przyjdzie, by pomóc?

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie realizują program na terenie gminy Mszana. Zakupy czy usługi mogą być realizowane poprzez pracowników ops (pracowników socjalnych, asystentów rodziny, pracowników administracyjnych i innych). Gmina może również podjąć decyzję o zatrudnieniu nowych pracowników, zleceniu realizacji tego zadania organizacjom pozarządowym, zakupie usługi od sektora prywatnego, współpracy z wolontariuszami, harcerzami, żołnierzami WOT, członkami ochotniczych straży pożarnych.

8. Czy usługa w ramach programu jednorazowa czy może być realizowana wielokrotnie?

Usługa może być świadczona raz w tygodniu, bądź kilka razy w czasie trwania programu, ale jest to uzależnione od organizacji działań przez ośrodek pomocy społecznej i potrzeb osoby starszej w wieku 70 lat i więcej.

9. Czy mogę zgłosić się bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej, żeby poprosić o usługi w ramach programu?

Tak, jeśli senior jest w wieku w wieku 70+ i wymaga wsparcia, jak również w szczególnych przypadkach mogą to być osoby poniżej 70 r. ż. taka pomoc może zostać zrealizowana w ramach programu. Rekomendujemy jednak w pierwszej kolejności kontakt za pomocą infolinii 22 505 11 11

 

Bezpieczeństwo osób starszych jak i bezpieczeństwo każdego człowieka jest BARDZO WAŻNE, dlatego dbajmy o siebie wzajemnie.

 

Od 1 września 2020 r. rozpoczęła się realizacja ponad 2-letniego projektu dla Seniorów 65+ z subregionu zachodniego województwa śląskiego, który wdraża w ich domach zdalne usługi zdrowotne dopasowane do ich potrzeb, tzw. teleopiekę telemedycynę.

Realizatorami projektów są Stowarzyszenie „EBI Association”, lider w teleopiece w Polsce – OPIEKANOVA Sp. z o.o. i jej NZOZ OPIEKANOVA, lider opieki kardiologicznej – TELEMEDYCYNA Polska S.A. oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku.

 Ale co to jest teleopieka i telemedycyna?

Są to usługi opiekuńczo-zdrowotne łączące nowoczesne technologie teleinformatyczne z pracą profesjonalistów, które mają za zadanie przedłużyć okres samodzielności i niezależności Seniorów we własnym domu. Te niezwykle precyzyjnie przygotowane usługi pomogą Ci, jeśli już martwisz się o swoich rodziców czy dziadków, a nie możesz z nimi spędzać całego czasu. Pozwoli Ci pracować, wyjeżdżać na delegacje czy wakacje, będąc pewnym, że ktoś czuwa pod twoją nieobecność nad bezpieczeństwem bliskich Ci Seniorów. A oni czują się komfortowo, bo nadal są u siebie. Nasza opieka to nie tylko interwencja w trakcie poważnych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu, ale także kontakt towarzyski 24h/dobę i wsparcie psychologiczne. Jeśli sam jesteś Seniorem lub potrzebujesz wsparcia z powodu niepełnosprawności czy zagraża Ci nagłe pogorszenie stanu zdrowia z powodu choroby przewlekłej, przede wszystkim depresji, choroby serca, nadciśnienia, cukrzycy – możesz mieć pewność, że dzięki naszym usługom, będąc w domu, będziesz w stanie wezwać pomoc w każdym trudnym momencie. Będziesz także mógł/mogła porozmawiać z teleopiekunami w przypadku lęków, obaw czy niepewności. I nadal będziesz mógł/mogła cieszyć się komfortem mieszkania we własnym domu!

W projekcie bardzo ważnym elementem jest zaangażowanie sieci sąsiedzkiej, pomoc wolontariuszy, praca pracowników terenowych.

Teleopieka, poza funkcją opiekuńczą (reagowanie na nagłe sytuacje, towarzyszenie poprzez rozmowy towarzyskie) koordynuje także inne działania wspierające zdrowie naszych uczestników według zindywidualizowanych decyzji. W związku z tym wskazuje konieczność pomocy w zakresach:

  1. Badań przesiewowych i ewentualnych konsultacji w zakresie chorób neurodegeneracyjnych
  2. Poradnictwa psychologicznego
  3. Opieki kardiologicznej
  4. Opieki diabetologicznej.

Formularze zgłoszeniowe wraz z niezbędnymi załącznikami przyjmowane są w terminie od dnia 22.10.2020 r. do dnia 20.11.2020 r.

Więcej informacji na stronach projektu:

Instytucja prowadząca nabór dla mieszkańców m. Jastrzębia-Zdroju, m. Żory, powiatu raciborskiego, powiatu rybnickiego i powiatu wodzisławskiego:

Stowarzyszenie „EBI Association” ul. Armii Krajowej 25, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, tel. 32 470 60 77, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Praca w godz.: 8:00 – 15:00

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie informuje, że w dn. 12 października br. (poniedziałek) odwołany zostaje dyżur psychologa w Ośrodku Pomocy Społecznej.
Czytaj więcej...

Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie organizuje cykliczne zajęcia z zakresu „Szkoły dla Rodziców”.

Zajęcia będą obejmować dziesięć cotygodniowych spotkań.

Celem zajęć jest:

  • - rozwijanie umiejętności wychowawczych;
  • - komunikacyjnych;
  • - rozwiązywania konfliktów przez rodzica.

Pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się w dniu 01.10.2019r. w siedzibie Ośrodka.

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32 455 60 32 do dnia 27.09.2019r.

Powyższa oferta jest nieodpłatna.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE

NA JESIENNO - ZIMOWE DNI dla SENIORA 60+

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie uprzejmie zawiadamia, że rusza z projektem „Kawiarenka dla Seniora”, który jest przeznaczony dla mieszkańców Gminy Mszana od 60 rok życia, gdzie za symboliczną „złotówkę” można kupić kawę lub herbatę.