Strona główna

ul. Centralna 93
44-323 Połomia

+48 32 475 29 41
psmszana@ak.net.pl

Strona główna

Informujemy mieszkańców Gminy, że zgodnie z Zarządzeniem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie nr K.021.5.2021 z dnia 28.12.2021 r., dzień 7 stycznia 2022 r. będzie dniem wolnym od pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszanie.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego powiadamia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniach 27-28.12.2021 r.

Przyczyny: Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego oraz z transportu.

Na podstawie wyników pomiarów jakości powietrza na stacjach monitoringu, prognoz jakości powietrza i prognoz meteorologicznych na terenie powiatu wodzisławskiego, ze względu na pył zawieszony PM10, jakość powietrza szczególnie w godzinach porannych, wieczornych i nocnych będzie zła.

Ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz, ogranicz wietrzenie pomieszczeń i unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza.

Informujemy mieszkańców Gminy, że zgodnie z Zarządzeniem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie nr K.021.2.2021.ML z dnia 26.04.2021 r. , dzień 24 grudnia 2021 r. (Wigilia) będzie dniem wolnym od pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszanie.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie z przykrością informuje, że spotkanie opłatkowe dla osób z niepełnosprawnością oraz osób samotnych w roku bieżącym nie odbędzie się z uwagi na bezpieczeństwo osób w nim uczestniczących oraz  obostrzenia związane ze stanem epidemiologicznym COVID-19.

Dzięki pozyskanym środkom z Fundacji JSW i środkom Gminy Mszana wzorem ubiegłego roku przygotowane zostaną dla tych osób paczki,  o czym będziemy informować.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego powiadamia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniach 11-14.12.2021 r.

Przyczyny: Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

Na podstawie wyników pomiarów jakości powietrza na stacjach monitoringu i prognoz jakości powietrza na terenie powiatu wodzisławskiego, ze względu na pył zawieszony PM10, jakość powietrza szczególnie w godzinach porannych, wieczornych i nocnych będzie zła.

Ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz, ogranicz wietrzenie pomieszczeń i unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza.

Czytaj więcej...

W związku z trwającym okresem zimowym i mrozami, które są szczególnie trudnym okresem dla osób starszych, bezdomnych, samotnych oraz niepełnosprawnych zwracam się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Mszana o zgłaszanie wszelkich niepokojących sytuacji, które wskazują na zagrożenie życia i zdrowia tych osób:
- na Policję pod numerem telefonu 997 lub 112
lub
- do Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie pod numerem telefonu 32 472 00 42 lub 783 570 750

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Center for Women’s Global Leadership i poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Wybrano dni pomiędzy 25 listopada, Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet a 10 grudnia, Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, aby symbolicznie zaznaczyć związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka i by podkreślić, iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka.
 

Czemu służy Kampania?
Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w Kampanię 16 Dni Akcji, jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:

  • rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,
  • wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
  • budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,
  • zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii,
  • wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet,
  • worzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy wobec kobiet.

Więcej informacji http://kampania16dni.pl/

W okresie świątecznym Bożego Narodzenia każdy z nas ma potrzebę niesienia pomocy lub podzielenia się z innymi tym, co posiada, by sprawić tym osobom radość, uśmiech na twarzy, a wewnętrzne uczucie przyjemności i zadowolenia jest nieocenioną nagrodą dla nas wszystkich. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie organizuje zbiórkę skarpetek i środków czystości (kapsułki do prania, płyny do prania i płukania , kapsułki do zmywarki, dezodoranty, żele pod prysznic itp.), dla DZIECI, które przebywają w Domu Dziecka i Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych.
W placówkach przebywa 45 dzieci w większości powyżej 10 roku życia.

Zbiórka odbędzie się w okresie od 27 listopada do 16 grudnia 2021 r.

Rzeczy proszę przynosić do koszyka ustawionego:

  • przed ołtarzami bocznymi w kościele: w Połomi i w Mszanie,
  • przy punkcie obsługi klienta w Urzędzie Gminy Mszana.
  • w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie,

Za przyniesione dary Serdecznie Dziękujemy