Strona główna

ul. Centralna 93
44-323 Połomia

+48 32 475 29 41
psmszana@ak.net.pl

Strona główna

Ośrodek Wsparcia Caritas św Hiacynta i Franciszek w Połomi w dniu 23.07.2021r. zorganizował przy współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie wycieczkę do Wisły. W wyjeździe wzięły udział osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami mieszkające w gminie Mszana i co niektóre będące uczestnikami zajęć Ośrodka Caritas.Ośrodek Wsparcia Caritas św Hiacynta i Franciszek w Połomi w dniu 23.07.2021r. zorganizował przy współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie wycieczkę do Wisły. W wyjeździe wzięły udział osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami mieszkające w gminie Mszana i co niektóre będące uczestnikami zajęć Ośrodka Caritas.Podczas wycieczki można było skorzystać z przejazdu kolejką – Wiślańską Ciuchcią, która przemierzała szlak najbardziej urokliwych zakątków Wisły, w tym również okolice Pałacu Prezydenckiego RP. Następnie ciuchcia zawiozła nas pod skocznię narciarską „Malinka” im. Adama Małysza, gdzie każdy mógł skorzystać z wyjazdu kolejką linową, by podziwiać uroki skoczni i panoramę Wisły. Kolejną atrakcją była chwila sportu dla każdego tj. spacer po parku z kijkami nording walking pod czujnym okiem trenera. W wolnej chwili każdy mógł znaleźć czas dla siebie (spacer, lody, kawa, frytki, pamiątki, oscypek i in.).W dobrych humorach z uśmiechem na twarzy, pełni wrażeń i niedosytu wróciliśmy do domu.Dziękujemy sklepie Lewiatan – Klapuch w Mszanie za przygotowanie słodkiego poczęstunku dla każdego uczestnika w postaci kołaczyka.

Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...

22.07.2021r. Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mszanie wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mszanie, w tym Świetlica Środowiskowa w Połomi zorganizowali dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów „Piknik ekologiczny dla dzieci”. Impreza odbyła się na parkingu szkoły w Gogołowej. Impreza zorganizowana została w ramach Gminnego Programu Powrotu do Normalności pod hasłem „Zarażamy Radością".

Urząd Gminy w Mszanie informuje, iż w terminie od 16 sierpnia do 15 września 2021 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty - Rozdział 8a Pomoc materialna dla uczniów. Wniosek oraz szczegółowe informacje w załączniku.

wniosek 

RODO opiekun prawny

RODO uczeń

informacja

Od 1 lipca do 30 listopada można składać wnioski o świadczenie z rządowego programu Dobry Start (tzw. 300 plus). Od tego roku przyznawaniem i wypłatą tych świadczeń zajmuje się ZUS. Wnioski można złożyć wyłącznie elektronicznie – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Świadczenia trafią wyłącznie na rachunki bankowe. 

Od 28 czerwca przez okres całych wakacji możesz wypełnić obowiązek spisowy w trwającym Narodowym Spisie Powszechnym również w terenowych punktach samospisu w Połomi i Gogołowej. Do tej pory funkcjonował jeden punkt samospisu utworzony w Urzędzie Gminy w Mszanie.  W punktach tych stacjonować będą pracownicy urzędu – członkowie Gminnego Biura Spisowego, którzy pomogą Państwu w czynnościach spisowych.

- Mamy nadzieję, że tworząc dodatkowe terenowe punkty samospisu w każdej miejscowości i eliminując przy tym bariery odległości i komunikacji z punktem w Urzędzie Gminy mieszkańcy chętnej i szybciej dokonają obowiązku spisowego. – Joanna Szymańska, sekretarz gminy

Punkty czynne będą:

Połomia
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Połomi - parter
każdy poniedziałek, godz. 12.00-17.00

Gogołowa
Filia Gminnej Biblioteki Publicznej - parter
każdy wtorek – godz. 10.00-15.00

Mszana
Urząd Gminy Mszana – parter,
od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania

W celu uniknięcia kolejek i dłuższego czasu oczekiwania mieszkańcy proszeniu są o umawianie wizyt w punktach na konkretną godzinę pod numerem telefonu 32 4759740.

Obowiązują nadal zasady reżimu sanitarnego.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Mszana od 60 roku życia do „Kawiarenki dla Seniora”, gdzie za symboliczną „złotówkę” można kupić kawę lub herbatę.

Aby skorzystać z programu wystarczy w dniach od poniedziałku do piątku udać się do lokalu objętego projektem, a są to:

  • KAWIARNIA Mszana Coffee – KLAPUCH w sklepie Lewiatan w Mszanie w godzinach od 8.00 do 17.00
  • CHATA STAROPOLSKA w Mszanie, w godzinach od 8.00 do 18.00
  • PIZZERIA LOLO  Połomia w godzinach od 12.00 do 18.00

 

Wójt Gminy Mszana informuje, iż w dniach od 16 czerwca 2021 r. do 22 czerwca 2021 r. do godz. 10.00 zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Tryb oraz termin zgłaszania wszelkich uwag i opinii został uregulowany w drodze Zarządzenia NR AEI.0050.101.2021 Wójta Gminy Mszana z dnia 11 czerwca 2021 r.

Prosimy o przekazywanie swoich opinii, wniosków i zastrzeżeń na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zarządzenie i projekt uchały w linkach poniżej

https://www.mszana.ug.gov.pl/attachments/article/6675/uchwa%C5%82a_wzor%20wniosku%20o%20dodatek%20mieszkaniowy.pdf

https://www.mszana.ug.gov.pl/attachments/article/6675/Zarz%C4%85dzenie%20W%C3%B3jta.pdf

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że 31.05.2021 r. zakończył realizację świadczenia 500+ za okres świadczeniowy 2019/2021.

Osoby, które nie złożyły jeszcze wniosku na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 w celu przyznania i wypłaty świadczenia od czerwca 2021 r., powinny złożyć nowy wniosek najpóźniej do 30.06.2021 r.

Czytaj więcej...Zapraszamy do zapoznania się z projektem „TAK dla pr@cy! Pr@ca jest ok!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 192 osób po 30 roku życia z subregionu zachodniego województwa śląskiego, które są osobami bezrobotnymi, biernymi zawodowo, osobami należącymi do grupy osób ubogich pracujących oraz osobami zatrudnionymi na umowach krótkoterminowych/ w ramach umów cywilnoprawnych.

Realizacja projektu: 01.01.2021r. - 31.12.2022r.

Projekt jest dostępny także dla osób powyżej 50 roku życia, o niskich kwalifikacjach oraz osób z niepełnosprawnościami.

W przypadku zgłoszenia się do projektu byłych uczestników projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO, którzy spełniają warunki formalne do udziału w projekcie, osoby takie są przyjmowane do projektu poza standardową procedurą rekrutacyjną.

W ramach projektu zapewniamy:
1. pomoc doradcy zawodowego,szkolenia zawodowe/ IT/ miękkie,
2. stypendium szkoleniowe,
3. ubezpieczenie na czas szkolenia,
4. catering oraz zwrot kosztów dojazdu (tylko w przypadku zajęć stacjonarnych),
5. bezpłatne podejście do egzaminów,
6. zaświadczenia oraz certyfikaty po pozytywnym wyniku egzaminu,
7. pomoc pośrednika pracy w znalezieniu miejsca zatrudnienia/ płatnego stażu.

Do projektu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie poniższe kryteria:
-osoba powyżej 30 roku życia (od dnia 30. urodzin),
-która nie pracuje, bądź pracuje na umowie krótkoterminowej/ cywilnoprawnej i nie zarabia więcej niż 120% minimalnego wynagrodzenia,
-niezarejestrowana w Urzędzie Pracy jako bezrobotna,
-mieszkająca na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie proszone są o kontakt pod numerem 570147535, mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w Punkcie Informacyjnym przy ul. Mariackiej 1/22 w Katowicach, bądź Biurze Projektu w Jastrzębiu- Zdroju przy ul. Armii Krajowej 25.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej w Rybniku prowadzącego nabór do klasy 7 i 8 Szkoły Podstawowej dla Dorosłych.

Rozpoczęcie naboru na rok szkolny 2021/2022 rozpoczyna się w dniu 10 maja 2021 r.

 

Szczegóły w ulotce informacyjnej. 

Czytaj więcej... Czytaj więcej...